huurvoorwaarden

01 De huurperiode loopt van de eerste zaterdag (16.00 uur) tot de laatste Zaterdag (09.00 uur). Bij (voortijdig) vertrek dient de eigenaar (sleutelbewaarder) op de hoogte te worden gebracht, om samen de staat van de vakantiewoning te controleren.

02 Wanneer een boeking wordt geplaatst ontvangt U een orderbevestiging met de betalingscondities tw. 50 % van het huurbedrag 6 maanden voor aanvang van de huurperiode.  Het resterende  bedrag (huurprijs minus voorschot) dient uiterlijk twee maanden voor de ingebruikname van de vakantiewoning betaald te zijn, anders behouden de eigenaren zich het recht de woning te verhuren aan een ander persoon. Indien deze gevonden is, zal de helft van het voorschot aan de eerste huurder terugbetaald worden. Wordt deze nieuwe huurder niet tijdig gevonden, dan wordt het voorschot niet terugbetaald.

Deze voorwaarden gelden niet voor boekingen op korte termijn

Indien er op korte termijn verhuurt zal worden gaat dit in overleg met de eigenaar

Vindt de huurder zelf iemand voor dezelfde periode, dan wordt het voorschot volledig terugbetaald. Het resterende bedrag dient in Euro’s (€) overgemaakt te worden op rekeningnummer NL60RABO0317315269 van de Rabobank zwijndrecht ten name pca bielsma te zwijndrecht. Bij annulering met een geldige reden worden alle betalingen minus €  10,00 kosten terugbetaald, maar de huurder is vrij hiervoor een verzekering af te sluiten.

03 De huurder heeft schriftelijke toestemming nodig van de eigenaren om het gehuurde onder te verhuren. Bij een onderbreking van het verblijf wordt geen terugbetaling gedaan

04 De blokhutten, terras, bad en wc ruimte en het erf dienen opgeruimd en indien nodig hersteld achtergelaten te worden.

05 Bij verlies en/of beschadiging van materialen en/of toestellen zal bij discussie en/of onwetendheid over de kosten de verantwoordelijke met eigenaren een definitieve kostenraming opstellen. Dit geeft de eigenaren het recht tot zes weken te wachten, na de huurdatum, met het terugbetalen van de waarborgsom.

Voorts verplicht de huurder zich (in overleg met de verhuurder) tot het vergoeden cq. aanvullen van huishoudelijke artikelen, zoals bv. kopjes, schoteltjes, mokken, boterhambordjes enz. indien deze beschadigd dan wel gebroken worden.

06 Er mogen geen chemicaliën in het toilet gebruikt worden, teneinde vernietiging van het bacterieleven in septic tank te voorkomen.

07 Huisdieren zijn toegestaan (na overleg eigenaar) maar moeten wel ingeënt zijn. 

08 Kamperen op het terrein is toegestaan na overleg met de eigenaar.

09 De huurder(s) dient van het gehuurde gebruik te maken als een goed “huisvader”. Bij het gebruik van alles wordt verondersteld, als vanzelfsprekend, dat er met de nodige voorzichtigheid wordt gehandeld, teneinde ongelukken, beschadigingen e.d. te voorkomen.

10 De huurder dient zelf te zorgen voor het meenemen van badhanddoeken en theedoeken. Aanwezig zijn 1 tweepersoonsbed en 2 stapelbedden welke alle zijn voorzien van een dekbed. Dekbedhoes en hoeslakens en slopen zelf meenemen

11 Roken in de vakantieboerderij is niet toegestaan. 

12 Het gebruik van elektriciteit is bij de huur inbegrepen 

De eigenaar is in geen enkel geval verantwoordelijk voor gebeurde ongeval

Met dank voor uw medewerking ………………. PRETTIGE VAKANTIE!